IPO

 IPO (International Prufungs Ordnung)

IPO( international Prufungs ordnung), GHP (gebruikshonden programma), PCU(programme chien d’ utilité) en SchH(schutzhund) zijn verschillende namen die je zult tegenkomen maar ze verwijzen allemaal naar dezelfde inhoud. In dit programma ga je samen met viervoeter speuren, gehoorzaamheid (appèl) en verdediging (pakwerk) onder de knie krijgen.

 De africhting kent meerdere programma’s. Vooraleer er aan een I.P.O. wedstrijd mag deelgenomen worden moet de hond in het bezit zijn van het Begeleidingshondencertificaat

Daarnaast zijn er vier I.P.O. programma’s waarvan het eerste een voorbereidende rol heeft. Deze programma’s zijn: (van laag naar hoog):

  • I.P.O.-V (voorbereidend programma)
  • I.P.O.-1 (eerste niveau)
  • I.P.O.-2 (tweede niveau)
  • I.P.O.-3 (hoogste niveau)

Tenslotte is er nog een proef waarbij de conditie van de hond wordt getest. Deze test is vooral van belang indien u de hond wil voorbrengen op een aankeuring: Uithoudingsvermogenproef

Eens die examens achter de rug, kan je je gaan meten met collega africhters in lokale, regionale en provinciale wedstrijden en voor wie de smaak goed te pakken heeft ook op nationale en internationale wedstrijden.