Programma 2

Programma 2

 Hier komt slechts één nieuwe oefening, namelijk “terugbrengen van een verloren voorwerp”. Wat de overige oefeningen betreft, is de basis gelijk aan de oefeningen in het Debutantenprogramma en GP1, hetzij dat hierbij de moeilijkheidsgraad sterk is verhoogd. Zo kan bij de volgen in vrijheid allerlei toevoegingen worden ingebracht zoals bv. verschillende houdingen waarna de hond wordt opgehaald of opgeroepen, direct of indirect, “aan de voet” of in “kom voor” enz… (Totaal 150 punten)

Oefeningen

  • Volgen in vrijheid  (40 punten)

  • Blijfoefening (staand, zittend of liggend) (20 punten)

  • Terugsturen naar de plaats  (20 punten)

  • Opzoeken van een verloren voorwerp (20 punten)

  • Houdingen (15 punten)

  • Terugbrengen van een voorwerp (apport) (15 punten)

  • Een oefening uit Programma 1 (20 punten)